Afscheid van TNR

Donderdag 26 november 2021 vond er een verdrietige avond plaats in Theater ‘t Kapelletje. Het was de avond dat definitief het einde werd bekend gemaakt van TNR, het TheaterNetwerk Rotterdam. Voorzitter Jacques Börger schetste in sobere woorden de activiteiten die TNR de laatste jaren nog had georganiseerd: totdat de corona roet in het eten gooide jaarlijks het Amateur Theater Festival Rotterdam, het Jongerentheaterfestival, het Monologenfestival en onlangs nog Wonderlijk Delfshaven en het geslaagde theaterfestival Inside/Out. En ook voor het komende jaar had TNR weer subsidie voor een aantrekkelijk en ambitieus programma aangevraagd, maar de Gemeente Rotterdam had dit niet gehonoreerd. Hierdoor kan TNR niet langer aan zijn verplichtingen voldoen en zat er voor het bestuur niet anders op dan de stekker eruit te trekken.

Maar TNR koos er niet voor deze avond blijven stilstaan met terugkijken naar het verleden. Allereerst werd een spiksplinternieuwe film vertoond die TNR had laten maken onder de titel “Het lef om amateur te zijn”. Een treffend beeld van wat het voor jou als persoon (en voor je omgeving) kan betekenen om actief met amateurkunst bezig te zijn.

Daarna werden de aanwezigen vergast op de verrassende dansvoorstelling ‘Medemens’ van een dansgroep van Johanna Sauer. Ik zal mij van ieder commentaar onthouden, omdat iedereen werd gevraagd daarna een vragenlijst op internet in te vullen, waarin wordt onderzocht hoe men deze voorstelling heeft beleefd. En ik wil de antwoorden natuurlijk niet beïnvloeden.

De avond werd afgesloten met een gesprek tussen Jacques Börger en Kees Deenik, voorzitter van de Stichting Theater ‘t Kapelletje. Over de veranderingen in de amateurtoneelwereld en wat er in de toekomst nodig is. Na de oorlog was er een rijk verenigingsleven, waarin er in Rotterdam tientallen toneelclubs bestonden met een groot aantal leden, die behoefte hadden aan samenwerking om hun gezamenlijke belangen te behartigen. Tegenwoordig gaat het vooral om individuele producties, waar mensen eenmalig aan mee doen als ze daar zin in hebben of zich door de regisseur of de aanpak van het project aangesproken voelen. Daarbij is geen behoefte meer aan gemeenschappelijke belangenbehartiging of de kanalisering van verenigingsactiviteiten, maar aan facilitaire ondersteuning en het stimuleren van nieuwe impulsen.

TNR heeft besloten het vermogen dat er na afhandeling van de opheffing overblijft overeenkomstig de statuten ter beschikking te stellen aan Theater ‘t Kapelletje. Dit vanwege de lange gezamenlijke geschiedenis, omdat men het bedrag niet wilde versnipperen over verschillende initiatieven en omdat men vindt, dat het theater een goede rol kan spelen in de ontwikkeling die tijdens de discussie werd geschetst. Kees Deenik dankt TNR hartelijk. Volgens hem past dit precies bij de weg die Theater ‘t Kapelletje aan het uitstippelen is en verder wil inslaan.

Onder het genot van een hapje en een drankje werden nog wat herinneringen opgehaald en werd geconstateerd, dat TNR weliswaar tot het verleden behoort, maar dat er in Rotterdam nog vele mogelijkheden liggen voor een mooie toekomst met spannend amateurtoneel.

Foto: Jacques Börger in gesprek met Kees Deenik. Foto Mirjam Veldhuijzen van Zanten