Afscheid van TNR

In de Nieuwsbrief hadden we er al melding van gemaakt, dat de Stichting TheaterNetwerk Rotterdam (TNR) ophoudt te bestaan. Op vrijdag 11 februari werd tijdens een informele lunchbijeenkomst met de besturen van TNR en Theater ‘t Kapelletje het liquidatiesaldo dat na de vereffening nog over was ter beschikking gesteld van Theater ‘t Kapelletje.

TNR-voorzitter Jacques Börger memoreerde dat TNR ondanks alle mooie plannen die men nog voor de toekomst had geen subsidie meer kreeg en daardoor geen geld meer had om deze plannen te financieren. Gezien de gezamenlijke historie en de jarenlange goede samenwerking had het bestuur besloten het hele bedrag dat nog in kas was te schenken aan Theater ‘t Kapelletje om te voorkomen, dat het zou worden versnipperd in te kleine bedragen om echt iets mee te kunnen doen. TNR wil graag dat dit overeenkomstig de eigen uitgangspunten gebruikt wordt voor de ondersteuning van de amateurkunsten, bijvoorbeeld door het opzetten van nieuwe theaterproducties.

In zijn dankwoord ging de voorzitter van Theater ‘t Kapelletje, Kees Deenik, in op het gezamenlijke verleden van TNR en Kapelletje. Hij wees erop, dat de voorganger van TNR, de Rotterdamse Vereniging voor Amateurtheater (RVA), in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw de grootste en snelstgroeiende afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Amateurtoneel (NVA) was. En nadat de NVA door de afnemende belangstelling voor toneelspelen in verenigingsverband uiteindelijk het loodje legde, wist TNR zich nog ruim 10 jaar te handhaven.

Hij dankte TNR voor het vertrouwen en hij deelde mee, dat het geld zal worden gereserveerd in een speciale bestemmingsreserve, waardoor het niet kan opgaan in de normale exploitatie. Bovendien zal geen enkel project alleen uit deze reserve worden bekostigd. Omdat de stichting een ANBI is, wordt jaarlijks de jaarrekening gepubliceerd, waardoor de besteding van de gelden transparant blijft.

Bij het Kapelletje bestaat de traditie, dat mensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor het theater een stoel in het theater krijgen aangeboden, waarop hun naam staat gegraveerd. Dit is nog nooit met een organisatie gebeurd, maar TNR zal de eerste zijn, die deze eer te beurt valt. Inmiddels is de inscriptie aangebracht door Yvette Mulder, die ook enkele andere stoelen heeft versierd met de namen van mensen die veel voor het theater hebben betekend.

Hieronder enkele foto’s van deze bijeenkomst. Helaas kon de penningmeester van TNR door omstandigheden niet aanwezig zijn. (Foto’s van Christine van Roekel, Patrick Bruggeman en Marius Heijenk).