EXPOSITIE

Schilderijen en tekeningen van
Job Gorree

Contactgegevens:

https://jobstijdingen.simplesite.com


https://www.facebook.com/JobsTijdingen/


https://theartstack.com/artists
/job-a-gorree

E-mail: Job.A.Gorree@Artlover.com

“Cowboy leek me ook wel wat maar schilder was mijn eerste echte beroepskeus. Helaas. wisten we thuis niet zo goed naar welke school je dan moest, dus het werd wat anders. “Life is what happens while you are busy making other plans.” zoals John Lennon al zei. Het plan schilder te worden is altijd gebleven. Mijn hele volwassen leven ben ik dicht bij de kunstwereld gebleven en blijven tekenen. Zelfs heb ik al veel geëxposeerd..
Nadat mijn laatste werkgever failliet ging en het er niet op leek dat ik snel nog een baan zou vinden kon ik me eindelijk volledig concentreren op tekenen en schilderen.

Ik werk hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, in het platte vlak. Ik onderzoek diverse technieken, van potlood tot hoogdruk, maar mijn werk concentreert zich rond tekenen en schilderen.
Mijn stijl is uiteindelijk realistisch en kan gerangschikt worden onder het “genre-schilderen”. Ik verbeeld verschillende mensen in uiteenlopende, maar overwegend stedelijke, omgevingen. Een mens bepaalt zijn omgeving en de omgeving definieert op zijn beurt de mens.
Ik vind mijn inspiratie in de Noordelijke Renaissance, (Bosch en Brueghel), de amsterdamse impressionisten, (Floris Arntzenius en Isaac Israëls) en de “Neue
Sachlichkeit”, zowel in Nederland, (Charley Toorop), Duitsland, (George Grosz, Otto Dix) als in Engeland (Stanley Spencer).

Het werk wordt geëxposeerd in zgn. galerie lijsten. Prijzen zijn excl. lijst incl. passe partout

Wilt u mij volgen kijk dan op mijn website of op mijn Facebook-pagina. Ook bij de Artstack plaats ik regelmatig nieuw werk”.

Job4x3