Pandora III -kennismaking met het onbekende

Pandora blijft de makers van Theater ’t Kapelletje inspireren. Dit jaar konden we alweer genieten van de derde aflevering.
Thema was deze keer De / Het Onbekende. In kleine groepjes werden de toeschouwers door het theater geleid, waar ze in verschillende korte scenes met onbekende mensen in onbekende situaties werden geconfronteerd.

Achtergrondverhaal was dat van Atir, een Soedanese jongen die in het hem volkomen onbekende Frankrijk van de negentiende eeuw met een giraf van Marseille naar Parijs loopt. In elke scene werd de kijker de spiegel voorgehouden en vragen als: hoe verhouden wij ons tot het onbekende en wat is onze reactie daarop? Zijn wij bereid om daar het contact mee aan te gaan? Staan wij meteen met ons oordeel klaar of zijn wij bereid verder te kijken of verder te vragen?

Of je nu in een kleine tent via een ouderwetse radio kennismaakte met het verhaal van Atir, of je meemaakte hoe een bezoeker van een buurthuis reageerde op de aanwezigheid van een hem onbekende “buitenlander” (èn op het vreemde eten dat deze hem gastvrij aanbood) , of je nu binnenkwam in een kamer waar een dame met de rug naar je toe raadselachtig stof uiteen zat te rafelen, of je nu als patiënt ontslagen werd uit een kliniek waar de beide therapeuten totaal verschillende ideeën hadden over hoe het nu met je verder moest, of of je werd ingewijd in de onbekende wereld van het heelal, steeds werd je als het ware uitgedaagd bij jezelf of samen met je groepsgenoten na te gaan: hoe zou ik nu in zo’n situatie reageren?
Af en toe werd zelfs iemand uit het groepje afgezonderd voor een kleine één-op-één-ontmoeting, bijvoorbeeld via een internetverbinding met iemand uit Parijs.

Het zal duidelijk zijn, dat niet iedereen de voorstelling met dezelfde ervaringen en/of dezelfde gevoelens verliet. De verhalen waarmee de mensen weggingen waren boeiend, maar zeer divers. Wel werd het voor iedereen een spannende avond, waarbij doorlopend de nieuwsgierigheid werd geprikkeld. Duidelijk werd, dat theater zoveel meer kan zijn dan met zijn allen in een zaal zitten en kijken naar wat enkele anderen op een toneel doen.

Beide avonden waren zo goed als helemaal uitverkocht. Daar mag je uit afleiden, dat Pandora zich mag verheugen in een groeiend aantal theaterbezoekers, die deze vorm van experimenteren met theater waardeert.
Onbekend is nog, wat het thema volgend jaar zal zijn. Maar er is wel een dikke kans, dat we volgend jaar weer iets in deze geest mogen meemaken. Iets om je nu al op te verheugen!

Pandora-III was een voorstelling zonder applaus. In een continue stroom trok het publiek twee avonden door de voorstelling. Elke avond maakte veertig mensen het mogelijk om Pandora-III aan het publiek te tonen.

Dat waren:
Spelers:
Ben Bijker, Larbi Houssain, Saakje Bakker, Ingeborg de Lange, Patrick Bruggeman, Minnekus de Groot, Pien Vellinga, Fenna Nieuwenhuizen, Janne Gimbrère.
1op1:
Agnita Andrieu, Clare Bourke, Dieuwertje Houtman, Sam Riedijk, Luc Gimbrère, Pim Dumans
Backstage / Techniek / Organisatie
Nico Vellinga, Peter Jan Wittebol, Harm Teunissen, Rieke Lemmens, Peter Weeting, Semra Dedeoglu, Elly Borst, Annemieke van Lieshout, Anne-Miek Bibbe, Gerda Brinkman, Beheer Theater ’t Kapelletje, Judith Phefferkorn, Anja  Clasquin, Robert Oskamp, Kees Deenik
Wijkvrijwilligers/Figuratie
Martha Snoeren, Marion Keele, Dick van Loon, Marjan van Hoorn, Connie de Visser, Albert Kramer, Anke Bekink, Muriel Profijt, Henriette Goettsch, Marianne Bulens, Emmy Epker, Mette Fennema, Anne de Wit, Els van Teeffelen, Nienke Gimbrère

Foto’s: Kees Deenik.

Deze voorstelling werd mede mogelijk gemaakt door: