Copenaghen

9 maart 20:00 uur

Title: Copenhagen
Author: Michael Frayn
With: Francesca Arici, Natalino Bucci, Matteo Pasquini
Directed by: Natalino Bucci

 

Wat was het doel van Heisenbergs bezoek aan Bohr in 1941 in Kopenhagen? En wat zeiden ze tegen elkaar? De Engelse toneelschrijver Michael Frayn (1933) onderzoekt de vraag met een slimme mix van geschiedenis, politiek, ethiek, wetenschap en aangrijpende menselijkheid in een drama dat dramatischer actueel is dan ooit, winnaar van een Molière (1999) en een Tony Award (2000). ).

Na ‘The Physicists’ van Friedrich Dürrenmatt in 2022 keert Sipario terug op het podium met een voorstelling over theater, wetenschap en samenleving.

Sipario, Italiaanse theatergroep in Nederland, maakt deel uit van de ESTEC Theatre Group, gevestigd in de vestigen van de European Space Agency (ESA) in Noordwijk, en is al bijna dertig jaar actief in Nederland met theatervoorstellingen in het Italiaans. 

Lees hier de introductie resp. in het Engels, Italiaans en  Nederlands 

Engels

What was the purpose of Heisenberg’s visit to Bohr in 1941 in Copenhagen? And what did they say to each other? The English playwright Michael Frayn (1933) explores the question with a clever mix of history, politics, ethics, science and poignant humanity in a drama that is more dramatically current than ever, winner of a Molière (1999) and a Tony Award (2000).

After “The Physicists” by Friedrich Dürrenmatt in 2022, Sipario returns to the stage with a show on theatre, science and society.

Sipario, Italian theater group in the Netherlands, is part of the ESTEC Theater Group, based in the European Space Agency (ESA) plant in Noordwijk, and has been active in the Netherlands for almost thirty years with theatrical performances in Italian.

Synopsis

The Danish physicist Niels Bohr, Nobel Prize winner in 1922, met the brilliant young German student Werner Heisenberg when he was only 20 years old. Two years later Heisenberg joined Bohr in Copenhagen in 1924 to become his assistant, but also quickly a family member for Niels, his wife Margrethe and their children. In the years that followed their collaboration and friendship would produce extraordinary results: the uncertainty principle, the complementarity and the Copenhagen interpretation of quantum mechanics.
With Nazism and then the war their paths separated. One day in September 1941 Werner Heisenberg, now a Nazi scientist and also a Nobel Prize winner, visits his old professor in German-occupied Copenhagen. Niels and Margrethe Bohr receive him with uneasiness. The two physicists go out for a walk to discuss away from possible Gestapo microphones. But the walk and the conversation don’t last long. The two quickly return home. Bohr is furious and hastily and coldly dismisses his old student.
What did they say to each other?
In the years that followed and to this day, the content of that brief conversation that could have determined the course of history remains mysterious and ambiguous. Undetermined.

 

In italiano

Qual era lo scopo della visita di Heisenberg a Bohr nel 1941 a Copenaghen ? E cosa cosa si sono detti? Il drammaturgo inglese Michael Frayn (1933) esplora la questione con un sapiente intrigo di storia, politica, etica, scienza e struggente umanità in un dramma più che mai drammaticamente attuale, vincitore di un Molière (1999) e un Tony Award (2000).
Dopo “I fisici” di Friedrich Dürrenmatt nel 2022 Sipario torna in scena con uno spettacolo su teatro, scienza e società.

Sipario, gruppo teatrale italiano d’Olanda, fa parte dell’ESTEC Theatre Group, basato nello stabilimento dell’European Space Agency (ESA) a Noordwijk, ed e’ attivo nei Paesi Bassi da quasi trent’anni con spettacoli teatrali in lingua italiana.

facebook: sipario.nl  –  Instagram: sipario_nl

Synopsis

Il fisico danese Niels Bohr, premio Nobel 1922, incontra il giovane e brillante studente tedesco Werner Heisenberg quando questi ha solo 20 anni. Due anni dopo Heisenberg raggiunge Bohr a Copenaghen nel 1924 per diventare suo assistente, ma anche rapidamente una persona di famiglia per Niels, sua moglie Margrethe e i loro figli. Negli anni che seguono la loro collaborazione e amicizia produrrà risultati straordinari: il principio di indeterminazione, la complementarità e l’interpretazione di Copenaghen della meccanica quantistica.

Con il nazismo e poi la guerra le loro strade si separano. Un giorno di settembre del 1941 Werner Heisenberg, ora scienziato nazista anche lui premio Nobel, fa visita al suo vecchio professore in una Copenaghen occupata dai tedeschi. Niels e Margrethe Bohr lo ricevono con disagio. I due fisici escono per fare una passeggiata per discutere lontani da possibili microfoni della Gestapo. Ma la passeggiata e la conversazione durano poco. I due rientrano in fretta a casa. Bohr è furioso e congeda frettolosamente e freddamente il suo vecchio allievo.Cosa si sono detti?

Negli anni che seguono e fino ad oggi il contenuto di quella breve conversazione che potrebbe aver determinato il corso della storia resta misterioso, ambiguo. Indeterminato.

Nederlands

Spreektaal voorstelling: Italiaans

Wat was het doel van Heisenbergs bezoek aan Bohr in 1941 in Kopenhagen? En wat zeiden ze tegen elkaar? De Engelse toneelschrijver Michael Frayn (1933) onderzoekt de vraag met een slimme mix van geschiedenis, politiek, ethiek, wetenschap en aangrijpende menselijkheid in een drama dat dramatischer actueel is dan ooit, winnaar van een Molière (1999) en een Tony Award (2000). ).

Na ‘The Physicists’ van Friedrich Dürrenmatt in 2022 keert Sipario terug op het podium met een voorstelling over theater, wetenschap en samenleving.

Sipario, Italiaanse theatergroep in Nederland, maakt deel uit van de ESTEC Theatre Group, gevestigd in de vestigen van de European Space Agency (ESA) in Noordwijk, en is al bijna dertig jaar actief in Nederland met theatervoorstellingen in het Italiaans.

facebook: sipario.nl  –  Instagram: sipario_nl

Synopsis

De Deense natuurkundige Niels Bohr, Nobelprijswinnaar in 1922, ontmoette de briljante jonge Duitse student Werner Heisenberg toen hij nog maar twintig jaar oud was. Twee jaar later voegde Heisenberg zich in 1924 bij Bohr in Kopenhagen om zijn assistent te worden, maar al snel ook een familielid voor Niels, zijn vrouw Margrethe en hun kinderen. In de jaren die volgden zou hun samenwerking en vriendschap buitengewone resultaten opleveren: het onzekerheidsprincipe, complementariteit en de Kopenhagen-interpretatie van de kwantummechanica.

Met het nazisme en daarna de oorlog scheidden hun wegen. Op een dag in september 1941 bezoekt Werner Heisenberg, nu een nazi-wetenschapper en tevens Nobelprijswinnaar, zijn oude professor in het door Duitsland bezette Kopenhagen. Niels en Margrethe Bohr ontvangen hem met ongemak. De twee natuurkundigen gaan wandelen om te praten, weg van mogelijke Gestapo-microfoons. Maar de wandeling en het gesprek duren niet lang. De twee keren snel terug naar huis. Bohr is woedend en haastig en stuurt zijn oude leerling koeltjes weg. 
Wat zeiden ze tegen elkaar?
In de jaren die volgden en tot op de dag van vandaag blijft de inhoud van dat korte gesprek dat de loop van de geschiedenis had kunnen bepalen mysterieus en dubbelzinnig. Onbepaald.