De nieuwe vrijwilliger

Symposium van CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Voor:

Coördinatoren, team-/projectleiders, bestuursleden of begeleiders die leidinggeven aan
vrijwilligers of vrijwilligers aansturen.

Doel:

Informatie over de trends rondom nieuwe groepen vrijwilligers en wat dit betekent voor uw organisatie én uw rol als leidinggevende. Uitwisseling en met elkaar aan de slag over inzet en begeleiding ‘op maat’.

De ‘nieuwe vrijwilliger’, wie is dat……?

Dé nieuwe vrijwilliger bestaat niet. Maar vrijwilligers van nu zijn wel anders dan ‘de ouwe, trouwe vrijwilliger van vroeger’. Vrijwilligers anno nu zijn heel divers: verschillende generaties en culturen, maar ook verschillende achtergronden, motivaties, kwaliteiten en variaties in uren, frequentie. Dit vraagt meer maatwerk om ze te werven, te begeleiden en te behouden. Sommige nieuwe typen vrijwilligers zijn gebaat bij duidelijke taken en strakke aansturing, terwijl een andere type juist meer ruimte om te ondernemen wil. Maar hoe kunt u al dat maatwerk organiseren? En wat levert het uw organisatie op?

Lees verder

Voorstellingen

26 september 2019
09:30
SYMPOSIUM