Maria Stuart, moordenares of heldin?

RESERVEREN:  Entree € 10
VOORUITBETALING op NL11 RABO 0314 6722 22 t.n.v. Stichting Concert Dichtbij.
Vermeld: “concert 6 november” + uw email adres (zonder @ teken)

DEZE VOORSTELLING IS GEANNULEERD!

Zodra de corona is uitgewoekerd, hopen wij een nieuwe datum te prikken.