Pak de Tijd

Hoe ga je om met je tijd? Kijk je vol melancholie of verlangen terug? Koester je oude dromen? Geef je nieuwe dromen de ruimte?
Hoe beleef je de tijd? Gaat hij traag? Gaat hij snel?
Hoe meet je de tijd? Hoe waardeer je de tijd?
In de voorstelling Pak de tijd komen deze vragen
aan bod in een samenspel van woorden en beweging.
De spelers van de Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten
laten de tijd niet door hun vingers glippen.

Spelers: Coby Dubbeld, Joan Edwards, Corrie van Haasteren, Daan King, Ineke Klaassen, Wim Landvreugd, Til van Maurik, Anja Moll, Connie Pieters, Gerda Ton, Mohamed El Wakidi.
Concept en regie: Mariëlle van de Griendt
Teksten: Willy Hilverda
Teksten en beweging i.s.m. de spelers
Kostuums: Marjo van der Pols

Informatie: 06 539 237 60
                     info@theaterwerkplaatsouwerotten.nl
Website: www.theaterwerkplaatsouwerotten.nl