Voorwaarden en Vragen Noodfonds Theater 't Kapelletje

 1. Het Noodfonds wordt gevuld met financiële toezeggingen van een grote groep mensen die het theater een warm hart toedragen. Mensen wordt gevraagd zich garant te stellen voor een bepaald bedrag in het Noodfonds.

 2. Het minimum toe te zeggen bedrag is vijfhonderd euro.

 3. Het Noodfonds wordt beheerd door het bestuur van de Stichting Theater ’t Kapelletje.

 4. Het bedrag is een toezegging en hoeft pas te worden betaald nadat door het bestuur een beroep op het Noodfonds wordt gedaan.

 5. Het Noodfonds kan t/m 2022 worden aangesproken.

 6. Het Noodfonds kan met maximaal een jaar worden verlengd. Alsdan geven donateurs opnieuw toestemming voor hun toegezegde donatie.

 7. Het Noodfonds wordt slechts aangesproken bij een realistisch perspectief voor het voortbestaan van het theater.

 8. Indien het bestuur van Theater ’t Kapelletje een beroep wil doen op het Noodfonds, belegt het bestuur een informatie-bijeenkomst waarin een plan wordt gepresenteerd, wordt toegelicht waarom het Noodfonds wordt aangesproken, hoe de gelden uit het Noodfonds zullen worden besteed en  een toelichting wordt gegeven op het perspectief voor het theater.

 9. Indien een lager totaal bedrag noodzakelijk is dan de deelnemers hebben toegezegd wordt aan de deelnemers een lager bedrag gevraagd. Dit bedrag wordt procentueel berekend.

 10. Het bedrag wordt gebruikt op de wijze zoals beschreven in het plan. Hiervan wordt een terugkoppeling gegeven aan de deelnemers.

 11. Indien de gelden anders worden besteed dan door het bestuur is aangegeven heeft een deelnemer recht op teruggave.

Bestuur Stichting Theater ’t Kapelletje
Rotterdam november 2020

Veel gestelde vragen en antwoorden

Moet ik direct betalen?
Nee, je doet een toezegging. Pas als de nood aan de man is vragen wij je dit bedrag beschikbaar te stellen.

Ben ik verplicht om te betalen?
Nee, je spreekt de intentie uit om dit bedrag te betalen. Wanneer je door persoonlijke omstandigheden het bedrag niet kunt betalen, kun je dit aangeven. Het is dus goed om te bedenken of je 500 euro of meer de komende tijd kunt missen.

Wat gebeurt er met het geld?
Het geld wordt alleen gebruikt wanneer het theater in tijdelijke financiële problemen komt. Het Noodfonds wordt ingezet wanneer er op korte termijn geld nodig is. Bijvoorbeeld omdat uit het eigen vermogen aan een financiële verplichting niet meer voldaan kan worden. Als er geen uitzicht is op een gezonde bedrijfsvoering op lange termijn wordt het Noodfonds niet ingezet.

Jullie hebben het steeds over minimaal € 500. Maar is er een bepaald richtbedrag, waar jullie aan denken?
Natuurlijk hopen wij van harte, dat Theater ’t Kapelletje deze crisis kan doorstaan zonder dat wij een beroep op het Noodfonds hoeven te doen. Maar àls het nodig is, gaat het meteen om grote bedragen. Je begrijpt, dat een toezegging van een groot bedrag ons daar eerder dichterbij brengt dan een klein. Elk bedrag is meer dan welkom. Alleen om teveel administratie met kleine bedragen te voorkomen, zouden we graag uitgaan van een minimumtoezegging van € 500.

Ik heb geen 500 euro of meer maar wil wel helpen.
Je steunt ons in deze crisisperiode door NU met een door jezelf te bepalen bedrag lid worden van de familie van Theater ’t Kapelletje. Als lid van de familie draag je dan jaarlijks bij aan het familiekapitaal en je bepaalt elk jaar zelf het te doneren bedrag.

De tweede mogelijkheid: Zoek een aantal vrienden die samen garant willen staan voor minimaal €500 en treedt als contactpersoon toe tot het Noodfonds.

Waar kan ik meer informatie vinden of opvragen?
Stuur een mail naar noodfonds@theaterkapelletje.nl

 

Natuurlijk hopen wij van harte, dat wij

Reken op mij!